Healing

HEALING

Med min oppvåkning i april 2010, kom evnen til å heale andre mennesker. Jeg bruker da den kraften som våknet i meg, og som gjør det mulig å kople seg på kilden til alt liv, Kjærlighetskraften eller Gud om du vil. Slik blir jeg et redskap for at healing kan skje, der jeg kun er en «antenne» for overføringen av healingkraft til mennesker som ønsker å motta slik behandling. Min erfaring etterpå, har vist at dette kan ha en positiv virkning på folks helsetilstand ved bl.a. at det kan gi en større ro i kroppen og også virke lindrende.