Samtaleterapi

Samtaleterapi

De fleste av oss sliter med noe i livet sitt, og det kan da være godt å få hjelp til å se situasjonen i et annet perspektiv. Jeg har gjennom min egen prosess lært mye og ikke minst fått ny innsikt, som jeg gjerne deler med andre medmennesker. Kjærlighetskraft og alt det innebærer, som for eksempel det å lære å tilgi seg selv og andre, kan virke positivt inn på din helsetilstand. Mitt ”verktøy” for samtaleterapien er altså den innsikten jeg har fått gjennom min egen oppvåkning, og flere års erfaring med klienter har vist meg at dette kan ha en positiv virkning på folks helsetilstand.

Kanskje er du bare nysgjerrig på det alternative, og trenger noen å snakke med. Uansett hva det er du trenger å snakke om, så er det mye god healing i en god samtale!

Trenger du en god samtale for å komme deg videre i livet ditt? Ta kontakt på tlf. 918 87 283