TAR FOR TIDEN IKKE I MOT KLIENTER

På grunn av helsemessige årsaker tar Ingeborg for tiden ikke i mot klienter for behandling.