Tvillingsjeler

 

TVILLINGSJELER:

Her får du vår forståelse av begrepet «Tvillingsjel» ut fra vår erfaring i møte med hverandre, og innsikt som har kommet til oss i forbindelse med skriveprosessen frem mot boka «Tvillingsjeler i den åndelige revolusjon» 2015.

Du har bare en tvillingsjel, og det er nok derfor det heter tvilling. Dette er din andre halvdel, som sammen med deg utgjør den perfekte helhet. Bare for å avklare det, så har vi derimot mange sjelevenner, og disse er vi også sterkt følelsesmessig forbundet med. Dette kan være partnere, familiemedlemmer eller venner.

I møte med din tvillingsjel vil du umiddelbart kjenne på en gjenkjennelse på energiplanet, selv om dere aldri før har møtt hverandre. Det er liksom «Der, er du ja!». Det er en klisje, men likevel -det er som å komme hjem. Du trenger ikke å lengte lenger, men har funnet det ditt hjerte hele tiden har søkt etter.

Tvillingsjeler har mange likhetstrekk i sine liv, med tanke på bakgrunn, familie og mellommenneskelige erfaringer. De har lik personlighet, og like tanker og følelser omkring mange verdier og forhold i livet. I forhold til sjelelig eller åndelig utvikling, har de begge kommet like langt.

Du møter din tvillingsjel først når du er balansert og hel i deg selv, med dine feminine og dine maskuline sider, som forøvrig begge kjønn har i seg. Og i forhold til utvikling og opplysthet, må dere begge også være balanserte i forhold til det jordiske (materien) og det himmelske (åndelige). Når vi enda ikke er hele og balanserte i oss selv, på et tidligere stadium i vår sjelelige utvikling, trenger vi partnere som er ulik oss selv. Dette for å oppnå balanse, ved at man gjennom ulikheter og ulike personligheter utfyller hverandre. Vi må da ha noen som trigger og utfordrer oss, slik at vi får erfaringer vi lærer av. Vi kan se på det som «læringsforhold» men som er verdifulle, og akkurat riktig for oss på dette stadiet. Slik utvikler vi oss til stadig mer opplyste mennesker. Den guddommelige kraften er slik vi ser det en kraft av både Gud Moder (Yin) og Gud fader (Yang), og nettopp derfor speiler tvillingsjeler denne balanserte kraften, både i seg selv og i tvillingsjelforholdet. De vil slik utstråle denne guddommelige kraften ut til sine medmennesker.

Tvillingsjeler har en felles livsoppgave, som de når de møter hverandre er klare for og ønsker å utføre. Denne livsoppgaven vil helt naturlig være i tråd med  kjærligheten. Det innebærer å gjøre noe for andre mennesker, gjøre noe for verden, innenfor et eller flere områder. Over alt og i alle sammenhenger trengs mellommenneskelig kjærlighet, så oppgavene kan være mangfoldige. Å la flere og flere tvillingsjeler få lov til å møtes nå, i denne tiden med en bevissthetsøkning for menneskeheten, vil derfor være et svært godt hjelpemiddel for å skape en bedre verden. Det er fra Kilden/Gud planlagt et bevissthetsskifte, og tvillingsjeler er et planlagt virkemiddel i denne prosessen.

Et tvillingsjelforhold er helt «rent» der det er betingelsesløs kjærlighet. Du ønsker den andre alt godt, og vil bare det gode, sammen og for hverandre. Adskillelse, selv i korte stunder/perioder føles tungt, fordi en del av deg blir borte den tiden dere er fra hverandre. Dette føles svært fysisk. Mange som er født tvillinger føler dette på samme måte.

Tvillingsjeler har en sterk telepatisk kontakt, og denne kan videreutvikles og bli sterkere. De føler hverandre veldig sterkt på avstand, og snakker ofte i munnen på hverandre, da med samme reaksjon på noe som skjer eller noe de reagerer på rundt seg. Når den ene er glad eller lei seg, påvirkes også den andre.

Dette er min og Rogers erfaring, og derfor vår sannhet. Men, alle må kjenne i sitt eget hjerte hva som gir gjenklang, og hva som føles godt og riktig for dem. men husk dette: «Det kommer det som skal når det skal». Det er ingen vits i å stresse en situasjon eller et ønsket resultat, i å finne sin tvillingsjel. Du vil slik bare forsinke prosessen, fordi du mangler tillit til at det skjer når tiden er moden og dere begge er hele og balanserte i dere selv og klare. En er ikke bestendig klar, selv om en tror det selv. Kilden/Gud vet når tiden er inne, og da vil det skje. Når du minst aner det!

 

BOK:

Vi har skrevet boken «Tvillingsjeler i den åndelige revolusjon» 2015 og den får du kjøpt i nettbutikken på www.licentia.no  og også i andre nettbokhandler som www.norli.no  www.bokkilden.no  og  www.haugenbok.no

E-BOK:

«Tvillingsjeler i den åndelige revolusjon» fås også som e-bok både på norsk og engelsk «Twin Souls in the spiritual revolution». www.licentia.no  nettbutikken. Ligger også ute på www.amazon.com

Du er velkommen til å ta kontakt på tlf. 91887283